Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si vašeho soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje, které nám svěřujete při odesílání poptávky nebo registraci na náš kurz. Tyto zásady popisují, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.

Jaké údaje shromažďujeme:

Při odesílání poptávky nebo registraci na kurz od vás můžeme vyžadovat následující údaje:

– Jméno
– E-mail
– Telefon
– Firma
– Jaký hlavní kurz vás zajímá
– Zájem o další doplňkové kurzy
– Předpokládaný počet účastníků
– Místo konání
– Text vaší zprávy

Jak údaje používáme:

Vaše osobní údaje používáme výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, tj. pro zpracování vaší poptávky, registrace na kurz, komunikaci s vámi ohledně kurzu a pro informování o budoucích akcích a kurzech, pokud jste vyjádřili zájem.

Jak dlouho údaje uchováváme:

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění těchto účelů, nebo po dobu stanovenou zákonem. Poté jsou údaje bezpečně a trvale vymazány.

S kým údaje sdílíme:

Vaše osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí, nebo je to nezbytné pro plnění našich smluvních závazků.

Vaše práva:

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte na kontaktních údajích uvedených níže.

Kontakty na pořadatele:

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů nás prosím neváhejte kontaktovat:

– Telefon: +420 731 898 762
– Kontaktní osoby:
– Vojtěch Toman, DiS., IČ: 14196972
– Tomáš Gabriel, DiS., IČ: 14198801

Tímto způsobem potvrzujete, že jste se seznámili s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.